Sundhedsforsikring

Har du en sundhedsforsikring fx PFA, Dansk Sygeforsikring, PenSam og Danica m.fl. er behandling med akupunktur fuldt eller delvist dækket. Tjek med dit forsikringsselskab.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, gives der følgende tilskud til akupunktur:

Første konsultation, 30% af egenudgiften, dog max……………..….125,- 

Efterfølgende behandlinger, 30% af egenudgiften, dog max……. 85,-

På årsbasis kan der maks. gives et tilskud på……………………..….….805,-

Tilskuddet er ens for gruppe 1,2 og 5.