Sundhedsforsikring

Har du en sundhedsforsikring fx PenSam og Danica er behandling med akupunktur som oftest fuldt dækket. Tjek med dit forsikringsselskab.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, gives der følgende tilskud til akupunktur:

Første konsultation, 30% af egenudgiften, dog max……………..….115,- 

Efterfølgende behandlinger, 30% af egenudgiften, dog max……75,-

På årsbasis kan der maks. gives et tilskud på……………………….…….715,-

Tilskuddet er ens for gruppe 1,2 og 5.